VETALIN

Privacyverklaring

Vetalin respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website.

Om je te informeren hoe Vetalin met persoonsgegevens omgaat, is deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op via contact@ramond55.sg-host.com.

 1. Over Vetalin

Vetalin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Persoonsgegevens

Vetalin verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of producten aankoopt. Deze informatie heb je zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:

 1. Naam
 2. E-mailadres
 3. Adres
 4. Telefoonnummer
 5. Betaalgegevens

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch:

 1. Locatie gegevens
 2. Gegevens over de activiteiten op deze website
 3. Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 4. Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@vetalin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Doeleinden

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat wettelijk is toegestaan en voor hieronder beschreven doeleinden.

 • Om goederen bij je af te leveren
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Vetalin analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Reviews: wanneer je besluit een recensie te schrijven, kun je zelf kiezen of jij je naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Vetalin is benieuwd naar de mening van haar bezoekers, maar behoudt het recht een recensie niet te publiceren. Met het indienen van een recensie geef je Vetalin toestemming om deze recensies over de producten te laten zien.
 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vetalin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Bewaartermijn

Reden

Registratie account

7 jaar nadat het account voor het laatst is gebruikt

Op grond van de eisen van de Belastingdienst.

Ordergeschiedenis en afspraken in agenda

7 jaar

Op grond van de eisen van de Belastingdienst.

Email t.b.v. versturen van nieuwsbrief en/of reclame

5 jaar na order, toestemming inschrijving of intrekken verzoek

Versturen nieuwsbrief en gerichte aanbiedingen aan klanten en geïnteresseerden.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Vetalin deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Hieronder vallen:

 • Diensten voor orderverwerking
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten
 • Nieuwsbriefdienst

Vetalin verkoopt jouw persoonsgegevens nooit. Vetalin zal persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling en/of diensten. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vetalin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vetalin jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vetalin gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Vetalin gebruikt cookies met een puur technisch noodzakelijke functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische en fuctionele cookies die jouw surfgedrag bijhouden ten behoeve van analyses die uitsluitend binnen het eigen bedrijf worden verwerkt. 

Mouseflow

Onze website maakt gebruik van Mouseflow, een analyse- en feedbacktool van Mouseflow ApS, die ons helpt de gebruikerservaring op onze website te verbeteren. Mouseflow kan muisklikken, muisbewegingen, scrollactiviteit en toetsaanslagen (zonder persoonlijke informatie zoals wachtwoorden, namen, emailadressen en adressen ) opnemen en analyseren op individuele webpagina’s van onze website. Deze informatie wordt verzameld en geaggregeerd voor analysedoeleinden om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en om verbeteringen aan te brengen.

Door het gebruik van Mouseflow kunnen we onder andere:

 • De bruikbaarheid van onze website evalueren.
 • Problemen met navigatie identificeren.
 • Algemene trends in gebruikersgedrag analyseren.
 • De effectiviteit van wijzigingen aan onze website meten.

Mouseflow slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII) op en anonimiseert IP-adressen. Het wordt gebruikt in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Mouseflow, die u kunt raadplegen op hun website.

Marketing cookies

Ten slotte gebruiken we marketingcookies zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Automatische scripts

Om de website goed te laten functioneren en ten behoeve van onze marketingactiviteiten  maken we gebruik van diverse automatische scripts. Hieronder vind je een overzicht van de actieve scripts op Vetalin

 1. Beveiliging persoonsgegevens

 Vetalin heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@vetalin.nl.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Vetalin neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vetalin) tussen zit.

Wij maken gebruik van Klarna om achteraf betalen aan te bieden. Door middel van de versterkte gegevens zullen zij een geautomatiseerde credit check uitvoeren. Wij hebben op deze checks geen invloed op welke manier dan ook. Meer informatie over de werkwijze van Klarna en waarborging van jouw privacy vind je op https://www.klarna.com/nl/privacy-statement/

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.

Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vetalin. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Vetalin een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Vetalin van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou te noemen organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar contact@ramond55.sg-host.com. Vetalin zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Vetalin wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In het onderstaande wordt hetgeen hierboven vermeld conform de wettelijke artikelen:

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
 • conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
 • conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking:
  • het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
  • een wettelijke verplichting na te komen;
  • om redenen van algemeen belang, of;
  • voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
   conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover – u de juistheid van de gegevens ontkent;
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
  • we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
  • tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
   conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen.

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.”. 

Scroll naar boven